Camera an ninh của công an phường Đông Lương (TP Đông Hà).

Tin từ An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông, kết hợp giám sát an ninh trật tự tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh.

Dự án có quy mô đầu tư gồm 1 trung tâm xử lý, lưu trữ dữ liệu và 1 trung tâm khai thác, sử dụng lưu trữ dữ liệu; 10 trạm trung tâm khai thác dữ liệu đặt tại Phòng cảnh sát giao thông và Công an 9 huyện, thị xã, thành phố; 72 trạm camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa.


Một góc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Dự án Xây dựng hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông, kết hợp giám sát an ninh trật tự tại các khu vực trong yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư trên 14,9 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông trên 9,9 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2021.

Liên quan đến việc lắp Camera giáo sát nói trên, Sài Gòn giải phóng cho hay, hiện một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động vận động nguồn xã hội hóa lắp đặt camera an ninh đường phố và đạt được nhiều kết quả khả quan như phường Đông Lương, phường 1, phường 2 (TP Đông Hà)…

Theo Báo Dân Sinh