Gắn hộp đèn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về gắn hộp đèn, cập nhật vào ngày: 26/09/2020

Loại thứ nhất là xe taxi sử dụng đồng hồ tính tiền, trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì.