Cùng với gạo 5% tấm, gạo 25% tấm của Việt Nam cũng tăng thêm 5 USD/tấn, bán ra ở mức 388 USD/tấn, gạo 100% tấm giữ nguyên ở mức 338 USD/tấn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam so với các nước vẫn có nhiều lợi thế về giá (so với gạo Thái Lan) và về chất lượng (so với gạo Ấn Độ và Pakistan). Nguyên nhân bởi, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo  của Thái Lan hiện nay cũng đã điều chỉnh tăng thêm 5 USD/tấn đối với gạo 5% tấm và gạo 25% tấm, bán ra ở mức giá 425 USD/tấn (gạo 5% tấm) và 423 USD/tấn (gạo 25% tấm). Như vậy, gạo 5% tấm và 25% tấm của Thái Lan đang cao hơn gạo Việt Nam lần lượt là 12 USD/tấn và 35 USD/tấn.

Trong khi đó, chất lượng gạo của Việt Nam không thua kém gạo Thái Lan. Điều này tạo lợi thế về giá cho gạo Việt Nam. Còn so với gạo Ấn Độ và Pakistan, gạo Việt Nam có lợi thế về chất lượng. Vì vậy, dù cao hơn gạo Ấn Độ lần lượt: 70 USD/tấn (gạo 5% tấm), 65 USD/tấn (gạo 25% tấm) và 25 USD/tấn (gạo 100% tấm); giá cao hơn gạo Pakistan lần lượt: 75 USD/tấn (gạo 5% tấm), 72 USD/tấn (gạo 25% tấm) và 8 USD/tấn (gạo 100% tấm), gạo Việt Nam vẫn thu hút sự quan tâm của các đối tác nhập khẩu gạo từ các nước.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/gao-xuat-khau-cua-viet-nam-tang-gia-20220318225946.htm