Giải ngân vốn FDI

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Giải ngân vốn FDI, cập nhật vào ngày: 03/12/2022

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2022 đạt 46,44% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao,thì tỷ lệ giải ngân đạt 51,34%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (55,80%).

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm là 212.227,28 tỷ đồng, ước đạt 35,49% kế hoạch.

Đến ngày 20/06, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ USD, giảm gần 9% so với cùng kỳ 2021.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, FDI 5 tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây.