giải quyết nợ xấu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giải quyết nợ xấu, cập nhật vào ngày: 17/08/2022

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Nghị quyết số 42 là chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giúp xử lý nợ xấu hiệu quả hơn.

Giải quyết nợ xấu được đánh giá là vấn đề then chốt trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, khi quá trình này vẫn còn gặp trở ngại chắc chắn ảnh hưởng đến tái cơ cấu của hệ thống ngân hàng...