Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2018

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2018, cập nhật vào ngày: 26/05/2022

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ngày hôm qua đã được xướng tên là “Ngân hàng số tiêu biểu 2018” trong lễ vinh danh Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2018.