giảm tiền thuê đất

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giảm tiền thuê đất, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Trước đề xuất của VCCI về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021, Bộ Tài chính cho biết sẽ tổng hợp, đánh giá tình hình và báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét và quyết định.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Tờ trình Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; điều chỉnh thời gian, bổ sung đối tượng gia hạn.

Đây là một trong những giải pháp mà UBND TP Hà Nội đưa ra tại Chỉ thị tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp hỗ trợ trong quản lý đầu tư, xây dựng khỏi tác động của Covid-19.