Giáo dục quốc tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giáo dục quốc tế, cập nhật vào ngày: 05/04/2020

Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế.