Giáo trình gwis

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giáo trình gwis, cập nhật vào ngày: 06/07/2020

Gần một tháng đã trôi qua kể từ khi có thông tin về việc trường GWIS là không có thật và gần 20 trường học cùng nhiều Sở ban ngành đã bị những kẻ lừa đảo qua mặt trong gần 8 năm nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có ý kiến chính thức nào.