Giáo viên dạy môn tích hợp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Giáo viên dạy môn tích hợp, cập nhật vào ngày: 27/05/2020

Một trong những điều khiến nhiều Sở GD-ĐT lo lắng hiện nay chính là thừa thiếu giáo viên bởi lẽ chương trình mới cho phép học sinh lựa chọn môn học, xuất hiện một số môn tích hợp mới đòi hỏi nguồn giáo viên liên môn...