Giới hạn video 4GB

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giới hạn video 4GB, cập nhật vào ngày: 01/10/2020

Android 11 loại bỏ giới hạn video giúp người dùng có thể trải nghiệm video tốt hơn với kích thước dài hơn 4GB.