gói đầu tư công

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về gói đầu tư công, cập nhật vào ngày: 03/12/2022

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), lạm phát Việt Nam năm 2022 được dự báo ở mức 3,5-3,8% và còn dư địa cho điều chỉnh chính sách kích thích phục hồi kinh tế.