grab future unicorns

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về grab future unicorns, cập nhật vào ngày: 27/09/2023

Từ người dùng “ăn, uống, ngủ, nghỉ” với Grab, Nguyễn Thanh Hà và Ngô Hưng Thế Anh được trực tiếp trải nghiệm môi trường làm việc tại nền tảng này qua Grab Future Unicorns 2021.