Grab là dịch vụ gì?

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Grab là dịch vụ gì?, cập nhật vào ngày: 29/09/2020

Song hành trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Uber và Grab thật sự đã góp phần không nhỏ khi cung cấp cho khách hàng dịch vụ thuận tiện, chi phí thấp và dễ dàng.