GrabFresh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về GrabFresh, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

Chỉ sau 3 ngày ra mắt, Go-Viet công bố giành 10% thị phần vận tải công nghệ. Tuy nhiên độ tin cậy của con số này đến đâu, cần phải xem xét.