Đáng lưu ý, Hà Nội đã có nhiều sáng kiến, giải pháp hay trong cải cách hành chính, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng và thực hiện hiệu quả các thủ tục hành chính…

Cải cách hành chính tiếp tục được coi là một trong những điểm sáng của thành phố Hà Nội trong năm 2020 với những kết quả, dấu ấn tích cực. Tính đến ngày 30/11, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 mà Hà Nội đang cung cấp cho người dân và doanh nghiệp là 1.685. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp được thực hiện tập trung tại hệ thống một cửa điện tử thành phố dùng chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế).

Thực hiện thỏa thuận hợp tác với Bưu điện thành phố về sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đến nay thành phố đã có 25 đơn vị đăng ký thực hiện dịch vụ bưu chính công ích.

Công tác đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đã được thành phố tập trung chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, sở, ngành quan tâm và định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần phải tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân.

Thành phố đã tiếp nhận và xử lý 25.047 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện, tập trung chủ yếu về lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; Ban hành 28 văn bản chỉ đạo giải quyết những thông tin báo chí phản ánh về các lĩnh vực: Kinh tế, giao thông, tài nguyên - môi trường, văn hóa - xã hội và những vấn đề dân sinh bức xúc, nhiều vụ việc đã được xử lý dứt điểm, đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng của người dân.

Cải cách hành chính được Hà Nội xác định là nhiệm vụ xuyên suốt

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; Kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử được quán triệt, chỉ đạo, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua tổ chức thi tuyên truyền quy tắc ứng xử, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị.

Đáng lưu ý trong năm 2020, thành phố đã chủ động tổ chức hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - Những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội” nhằm đánh giá, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào đặc thù Thủ đô; Ban hành các chủ trương, quyết sách, các mô hình thí điểm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố; Đưa ra những kiến nghị, định hướng và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong thời gian tới.

Hà Nội đã tổ chức hội nghị “Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội" để giúp thành phố cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Một số sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính nổi bật có thể kể đến như: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các quận, huyện: Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hoài Đức đã triển khai chính quyền điện tử của đơn vị, mạng xã hội (Zalo, Facebook) nhằm giúp người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận thông tin các thủ tục hành chính được đơn vị cung cấp.

Riêng quận Hà Đông đã triển khai giải pháp “Nhận diện khuôn mặt trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa của quận”. Huyện Thanh Oai thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nơi ở. Quận Cầu Giấy tổ chức tọa đàm trực tuyến đồng thời ra mắt trang thông tin tọa đàm trực tuyến nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người dân, tổ chức về về đối thoại thủ tục hành chính.

Quận Long Biên đã tiên phong đi đầu trong xây dựng và triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân đôi với sự phục vụ của các trường học công lập thuộc quận; Bộ chỉ số đánh giá năng lực của người đứng đầu các trường học và bộ văn bản mẫu trong công tác chỉ đạo điều hành của các nhà trường. UBND huyện Đông Anh đã ban hành một văn bản quy định về quy chế tuyển chọn đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên, nhân viên trường phổ thông công lập theo định hướng mô hình chất lượng cao…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, đặc biệt là tại chính quyền cấp xã. Một số thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, chính sách lao động, thương binh chưa xây dựng quy chế liên thông. Việc liên thông kết nối xử lý giao dịch hành chính trên phần mềm “một cửa” của thành phố với Bộ, ngành Trung ương còn chưa thường xuyên, liên tục...

Trên cơ sở đó, năm 2021, thành phố xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); Tập trung tổ chức triển khai đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021).

Thành phố tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí cho tổ chức, cá nhân; Hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ, quy trình phối hợp, quy trình liên thông giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc và giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư, lao động, thương binh và xã hội.

Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính. Các đơn vị, sở ngành chú trọng kiểm tra công vụ, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đây; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và thiếu trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Theo Tuổi trẻ thủ đô

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-cai-cach-hanh-chinh-ngay-cang-hieu-qua-thuc-chat-152460.html?fbclid=IwAR1vBMUIATnx3WeUucjSLnBR1kQBzsuWYb4vden0kaQotxtpR0DNCUXk2G0