Hà Nội là điểm đến hàng đầu thế giới 2018

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Hà Nội là điểm đến hàng đầu thế giới 2018, cập nhật vào ngày: 26/09/2020

Sở Du lịch Hà Nội đang vận động người dân và du khách tham gia bình chọn Hà Nội là điểm đến thành phố hàng đầu thế giới năm 2018.