Cụ thể, UBND TP Hà Nội giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện thí điểm mô hình trông giữ xe qua ứng dụng công cụ trên điện thoại di động thông minh tại 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo.

Thời gian thí điểm từ ngày 1/5 - 1/8.

 Hà Nội thí điểm thu phí trông giữ xe qua điện thoại di động

Theo UBND thành phố Hà Nội, trong giai đoạn thí điểm, Công ty cổ phần Đầu tư CIS cung cấp miễn phí phần mềm ứng dụng công nghệ; hướng dẫn, cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan theo quy định cho Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội để phục vụ cho quảng cáo và giới thiệu ưu điểm của giải pháp công nghệ, tờ rơi quảng cáo…

Đồng thời, CIS tiến hành hướng dẫn, tập huấn cho nhân viên của Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội về cách vận hành, quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm, nhập dữ liệu để vận hành được thành thạo cả hệ thống.

Sau khi ứng dụng được triển khai áp dụng cho các điểm đỗ xe trên toàn thành phố, Công ty Cổ phần Đầu tư CIS sẽ được hưởng trên phần trăm doanh thu để thu tiền bản quyền phầm mềm ứng dụng.

TP Hà Nội giao Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư CIS xây dựng toàn bộ đề án và chịu trách nhiệm toàn bộ liên quan đến việc trông giữ xe từ hướng dẫn vào chỗ đỗ, thu tiền, bảo vệ, kiểm tra, xử lý vi phạm.

TP cũng giao Công ty Cổ phần Đầu tư CIS và Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội nghiên cứu kỹ các ứng dụng của nước ngoài về trông giữ xe theo giờ, đề xuất mức giá gửi Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội thẩm định và trình UBND Thành phố ban hành thí điểm giá trông giữ xe theo giờ, trước ngày 25/3.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng lưu ý, việc nghiên cứu thí điểm giá trông giữ theo giờ tính toán theo 2 phương án.

Thứ nhất, vẫn tính phí sử dụng lòng đường theo hiện hành. Thứ hai, xác định trên tổng doanh thu sau khi trừ chi phí, còn lại nộp thuế theo quy định.

Theo Minh Chuyên (Tổng hợp)/Reatimes

Nguồn: https://reatimes.vn/ha-noi-thi-diem-thu-tien-giu-xe-qua-dien-thoai-di-dong-5541.html