Ảnh minh họa

Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,85km; Điểm đầu tại vị trí Km10+350; Điểm cuối tại Km13+200.

Hướng tuyến đường được xác định trên cơ sở đường 21B hiện có, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch chung thị trấn Kim Bài, tỷ lệ 1/5.000 và Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Theo quyết định, đường trục chính đô thị có bề rộng mặt cắt ngang điển hình rộng 35m; Phần lòng đường dành cho 6 làn xe cơ giới rộng 15m; Phần lòng đường dành cho xe hỗn hợp rộng 6m; Dải phân cách giữa rộng 3m; Dải phân cách bên ngăn cách làn xe cơ giới và làn hỗn hợp rộng 1m (có thể thay thế bằng vạch sơn); Vỉa hè hai bên rộng 10m.

Để triển khai quyết định này, UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ theo các quyết định phê duyệt; UBND huyện Thanh Oai chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân được biết, thực hiện. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc và cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch, đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tránh lãng phí, chồng chéo.

Theo Pháp Luật Xã Hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-xay-dung-tuyen-duong-rong-6-lan-xe-qua-huyen-thanh-oai-169138.html