Chủ đề: Hạn chế giải ngân trực tiếp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Hạn chế giải ngân trực tiếp, cập nhật vào ngày: 19/02/2020

Theo các chuyên gia tài chính - ngân hàng, nếu chiếu theo quy định tại dự thảo sửa đổi Thông tư 43/2016, rõ ràng các công ty tài chính sẽ phát triển “thiếu toàn diện”.