hạn chế rác thải nhựa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hạn chế rác thải nhựa, cập nhật vào ngày: 19/10/2021

Từ tháng 11/2019, Hà Nội sẽ hạn chế 80% sản phẩm nhựa khó phân hủy, đây là một trong các kế hoạch để hạn chế rác thải nhựa mà TP Hà Nội vừa ban hành.

Tất cả chai nhựa đều được thay thế bởi bình thủy tinh là điểm đặc biệt trong kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX vừa qua.

Nhằm hạn chế rác thải nhựa cũng như nâng cao nhận thức cho học sinh, một trường học tại Đông Bắc Ấn Độ đã quyết định nhận rác thải nhựa thay cho học phí.