hãng bay mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hãng bay mới, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân đổ tiền vào phát triển hạ tầng hàng không và thành lập hãng bay mới sẽ cải thiện đáng kể năng lực vận tải bằng hàng không Việt Nam.