hãng hàng không công nghệ số

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hãng hàng không công nghệ số, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.