hành khách bay

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hành khách bay, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Chiều 11/10, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ký văn bản hoả tốc về việc thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến TP Hà Nội. Theo đó, đáng lưu ý là bỏ quy định cách ly tập trung.