hđqt nhiệm kỳ 2022 - 2026

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hđqt nhiệm kỳ 2022 - 2026, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Vinamilk đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất cho năm 2022 là 64.070 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 12.000 tỷ đồng cùng các chiến lược cao cấp hóa sản phẩm.