hệ đào tạo gwis

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hệ đào tạo gwis, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Gần một tháng đã trôi qua kể từ khi có thông tin về việc trường GWIS là không có thật và gần 20 trường học cùng nhiều Sở ban ngành đã bị những kẻ lừa đảo qua mặt trong gần 8 năm nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có ý kiến chính thức nào.