Hệ sinh thái tài chính công nghệ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hệ sinh thái tài chính công nghệ, cập nhật vào ngày: 04/07/2020

BE GROUP và VPBank chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc cung cấp dịch vụ beFinancial gồm các sản phẩm thanh toán, tài chính từ năm 2019.