hệ thống bán lẻ lớn nhất cả nước

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hệ thống bán lẻ lớn nhất cả nước, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Với vai trò là hệ thống bán lẻ lớn nhất cả nước, VinMart/VinMart+ đã thực hiện sát sao chỉ đạo của Bộ Công thương về đảm bảo nguồn cung hàng hóa, ổn định giá thành trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 này.