hệ thống du lịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hệ thống du lịch, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng thẩm định).