hệ thống khung gầm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hệ thống khung gầm, cập nhật vào ngày: 15/04/2024

Việc bảo quản xe hơi vào mùa mưa gió phải cẩn thận để tránh những hư hỏng liên quan đến nước sơn, hệ thống khung gầm, thân vỏ, điện, động cơ và nước vào nội thất xe.