hiện trạng môi trường ở phong khê

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hiện trạng môi trường ở phong khê, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Cụm làng nghề Phường Phong Khê thành phố Băc Ninh là nơi sản xuất và tái chế giấy lớn nhất miền Bắc. Trong những năm qua các sản phẩm về giấy đã mang lại nguồn thu lớn cho địa phương nhưng cũng do giấy mà người dân ở đây đang phải sống trog tình trạng ô nhiễm nặng nề