hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho thấy, doanh số xe máy tại Việt Nam trong năm 2020 đã giảm 17% so với một năm trước đó. Đây là năm thứ 2 liên tiếp doanh số bán xe máy tại Việt Nam sụt giảm.