hiệu quả kinh doanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hiệu quả kinh doanh, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Trong quý I/2021, lợi nhuận trước thuế của FE Credit đạt 800 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ ROAE và ROAA lần lượt ở mức 23,6% và 3,6%.

Kết thúc nửa đầu năm 2019, FE Credit tiếp tục giữ đà tăng trưởng đi kèm với khả năng sinh lời mạnh mẽ.