hỗ trợ an sinh xã hội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hỗ trợ an sinh xã hội, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

Dự ước năm 2021, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam sẽ đạt mức kỷ lục 18,1 tỷ USD, bất chấp dịch COVID-19.

Các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan và các quận, huyện, thị xã của TP. Hà Nội đang tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội của Trung ương, TP. Hà Nội đến với các đối tượng khó khăn.

Với tinh thần "tương thân tương ái", đồng hành cùng gói an sinh xã hội của Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) dùng 300 tỷ đồng nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ đến người dân...