hỗ trợ tài chính cho khách hàng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hỗ trợ tài chính cho khách hàng, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, ngân hàng VPBank triển khai chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid” nhằm khuyến khích người dân tăng cường sức khỏe phòng chống dịch bệnh.