hỗ trợ tiền điện

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hỗ trợ tiền điện, cập nhật vào ngày: 08/08/2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết sẽ xem xét để giãn thời gian thu tiền điện 1 tháng trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid- 19.