hóa giải điều xấu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hóa giải điều xấu, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Chủ nhà nữ tuổi Kỷ Tỵ - 1989 đặt bếp hướng Đông rất tốt vì được Diên niên chủ về hòa thuận, đồng thời hóa giải được điều xấu của Lục sát ở cung tọa.

Người nam tuổi Kỷ Tỵ - 1989 đặt bếp hướng Tây sẽ được Thiên y chủ về sức khỏe, lại hóa giải được những điều xấu của Họa hại ở cung tọa.

Đặt bếp hướng Tây sẽ tốt cho sức khỏe và tài lộc đối với nam giới tuổi Bính Dần – 1986, lại hóa giải được những điều xấu của Họa hại ở cung Tọa.