HOAN NGHÊNH

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về HOAN NGHÊNH , cập nhật vào ngày: 06/12/2020

Thủ tướng nhấn mạnh đeo khẩu trang là một yêu cầu hiện nay, trước hết đối với nơi công cộng, các thành phố lớn, nơi có dịch và cứ thể mở rộng ra nhiều địa phương trong thời gian tới.