hoạt động trái phiếu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hoạt động trái phiếu, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Nhiều cổ phiếu bất động sản thanh khoản cao tiếp tục hồi phục mạnh mẽ trong tuần giao dịch từ 21 - 25/11. Tuy nhiên, các mã như PDR hay HPX vẫn nối dài chuỗi giảm sàn liên tiếp.

Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.