hội chứng con nhà giàu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hội chứng con nhà giàu, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Một đứa trẻ luôn cho rằng mình phải có mọi thứ và không chấp nhận những việc ngoài mong muốn là một đứa trẻ mắc hội chứng “con nhà giàu”.