Hội đồng Giám khảo cuộc thi Nơi tôi sống

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Hội đồng Giám khảo cuộc thi Nơi tôi sống, cập nhật vào ngày: 14/07/2020

Trong các bài viết được đăng tải từ 1/6 - 30/6, Hội đồng Giám khảo cuộc thi Nơi tôi sống đã lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất để trao Tặng thưởng ấn tượng tháng.