Hội đồng PBGDPL TP Hà Nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Hội đồng PBGDPL TP Hà Nội, cập nhật vào ngày: 30/10/2020

6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực, cố gắng trong công tác, hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Hà Nội vẫn duy trì đúng kế hoạch...