Hội Liên hiệp thanh niên

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Hội Liên hiệp thanh niên, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, ngân hàng VPBank triển khai chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid” nhằm khuyến khích người dân tăng cường sức khỏe phòng chống dịch bệnh.

Sáng 13-4, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát động “Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng chống thất nghiệp mùa dịch”.