hội nghị đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hội nghị đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cập nhật vào ngày: 22/04/2024

Sáng 19/10, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19".