UBND tỉnh Đồng Tháp trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định thống nhất giao UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. 

Đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với tờ trình của UBND tỉnh và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Theo đó, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài tuyến khoảng 27,43km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp khoảng 18,20km, qua địa phận tỉnh Tiền Giang khoảng 9,23km. 

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (cách nút giao An Bình khoảng 4,0km), thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8km), thuộc xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

Bộ Giao thông Vận tải dự kiến chia Dự án thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1, từ Km0 đến khoảng Km18+200 từ xã An Bình, huyện Cao Lãnh đến xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với chiều dài khoảng 18,20 km trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.307 tỷ đồng. 

Dự án thành phần 2, khoảng Km18+200 đến khoảng Km27+430 từ xã Tân Hưng, huyện Cái Bè đến xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang với chiều dài khoảng 9,23 km trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.722 tỷ đồng. 

Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến), giai đoạn 1 với quy mô mặt cắt ngang Bn=17m là 6.029 tỷ đồng.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/hon-6000-ty-dong-dau-tu-cho-2743km-duong-cao-toc-cao-lanh-an-huu-20220327143314.htm