Hướng bếp đại cát

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Hướng bếp đại cát, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Chủ nhà nữ tuổi Kỷ Tỵ - 1989 đặt bếp hướng Đông rất tốt vì được Diên niên chủ về hòa thuận, đồng thời hóa giải được điều xấu của Lục sát ở cung tọa.

Người nam tuổi Kỷ Tỵ - 1989 đặt bếp hướng Tây sẽ được Thiên y chủ về sức khỏe, lại hóa giải được những điều xấu của Họa hại ở cung tọa.

Phụ nữ tuổi Mậu Thìn – 1988 đặt bếp hướng Đông Nam sẽ đón được tài lộc của Diên niên, lại hóa giải được điều xấu của Ngũ quỷ.

Nam giới tuổi Mậu Thìn – 1988 đặt bếp hướng Đông Nam sẽ đón được tài lộc của cung Diên Niên, lại hóa giải được Ngũ quỷ ở phương Tây Bắc.

Nam giới tuổi Đinh Mão – 1987 đặt bếp hướng Đông sẽ gặp may mắn và được tài lộc, lại hóa giải được những điều xấu của Lục sát ở cung tọa.

Đặt bếp hướng Tây sẽ tốt cho sức khỏe và tài lộc đối với nam giới tuổi Bính Dần – 1986, lại hóa giải được những điều xấu của Họa hại ở cung Tọa.

Chủ nhà nữ tuổi Ất Sửu – 1985 nên đặt bếp hướng Đông vì được cả sức khỏe, tài lộc và con cái, lại hóa giải được những điều xấu của Ngũ quỷ.

Nam giới tuổi Giáp Tý – 1984 hướng bếp đại cát là tọa Đông Nam hướng Tây Bắc, vì vừa đón được Sinh khí tốt cho tài lộc, sức khỏe, con cái, lại hóa giải được điều xấu của Họa hại.