hướng đi cho ngành chăn nuôi hà nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hướng đi cho ngành chăn nuôi hà nội, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Theo kế hoạch, năm 2021, ngành nông nghiệp Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng trưởng từ 4,2% trở lên.