HUYỆN NA HANG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về HUYỆN NA HANG, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Một vật thể lạ có hình cầu vừa được người dân Tuyên Quang phát hiện tại khu rừng phòng hộ thuộc huyện Na Hang.