kê khống số heo chết

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kê khống số heo chết, cập nhật vào ngày: 29/10/2021

UBND xã Hải An đã làm sai lệch 146/201 bộ hồ sơ; khai khống 8 tấn lợn nái, 20 tấn lợn thịt; hợp thức hóa các thủ tục để "móc túi" tiền Nhà nước gần 500 triệu đồng.