kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Khí Việt Nam GAS

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Khí Việt Nam GAS, cập nhật vào ngày: 02/12/2021

Ngày 18/12/2020, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 với sự tham dự của hơn 260 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 CBCNV trong toàn TCT.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhóm ngành dầu khí vỡ kế hoạch lợi nhuận năm 2018 chưa chắc là do doanh nghiệp hoạt động yếu đi, mà có thể có lý do khách quan và đôi khi là chủ đích của lãnh đạo muốn "giấu lãi"